j ค้นหาบุคคล : จิตกล้า วิทยา

ชื่อบุคคล นามสกุลจิตกล้า  วิทยา

นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์: 075626

บุคมาร์ก

จิตกล้า  วิทยา

นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์: 075666

บุคมาร์ก

จิตกล้า  วิทยา

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์: 075680

บุคมาร์ก

เสนาะจิต  บุญวิทยา

อำเภอพานทอง ชลบุรี

โทรศัพท์: 038024

บุคมาร์ก

จงจิต  วิทยาภูมิ

ขอนแก่น

โทรศัพท์: 043853

บุคมาร์ก

สมจิต  วิทยารัก

เขตลาดกระบัง กทม

โทรศัพท์: 029608

บุคมาร์ก

จงจิต  วิทยาภูมิ

เขตวังทองหลาง กทม

โทรศัพท์: 025815

บุคมาร์ก

จิตติมา  โชติพันธุ์วิทยากุล

เขตจอมทอง กทม

โทรศัพท์: 024811

บุคมาร์ก

เพลินจิต  เลิศวิทยาประดิษฐ์

ชลบุรี

โทรศัพท์: 038878

บุคมาร์ก

จิตติ  นันทกิตวิทยากุล

นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์: 075600

บุคมาร์ก

เพ็ญจิต  วิทยาธนรัตนา

เขตบางเขน กทม

โทรศัพท์: 029125

บุคมาร์ก

เพ็ญจิต  วิทยาธนรัตนา

เขตมีนบุรี กทม

โทรศัพท์: 029811

บุคมาร์ก

จิตติ  อมรวิทยาเวช

เขตบางนา กทม

โทรศัพท์: 027367

บุคมาร์ก

ขวัญจิต  ชาญวิทยากุล

อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

โทรศัพท์: 029628 , 029117

บุคมาร์ก

วิบูลย์จิต  วิทยานุรารักษ์

อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

โทรศัพท์: 025065

บุคมาร์ก

สุทธิจิต  วิทยาธิกรณศักดิ์

เขตประเวศ กทม

โทรศัพท์: 027323

บุคมาร์ก

สุทธิจิต  วิทยาธิกรณศักดิ์

เขตประเวศ กทม

โทรศัพท์: 027325-6

บุคมาร์ก

จิตตรา  มงคลพรวิทยา

กทม

โทรศัพท์: 025004

บุคมาร์ก

จิตตรา  มงคลพรวิทยา

เขตบางกอกใหญ่ กทม

โทรศัพท์: 028921

บุคมาร์ก

จิตบรรจง  มิ่งมงคลวิทยา

อำเภอเมืองตรัง ตรัง

โทรศัพท์: 075663

บุคมาร์ก

เพลินจิต  เมฆอรุณวิทยา

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

โทรศัพท์: 027086

บุคมาร์ก

เนื้อหาล่าสุด

3 จุดหลักของปัญหาบ้านทรุด

ปัญหาที่มักมากับการสร้างบ้านคือ พื้นที่รอบบ้านเกิดอาการทรุดนั่นเอง เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น สิ่งที่ผู้รับเหมาควรทำเป็นอย่างแรกนั่นคือ

พื้นที่แคบๆ เลือกโซฟาแบบไหนดีนะ

การเลือกโซฟาเข้าบ้านนี่ นอกจากจะต้องเลือกให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งในห้องแล้ว ยังจะต้องดูว่า นั่งสบายไหม ตัวใหญ่ไปหรือเปล่า ทรงไหนเข้าท่า ฯลฯ

เทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วมในการประชุม

ในการทำงานสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับคนทำงานนั้นก็คือ การประชุม ถ้าเราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมก็ดีหน่อยไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ตั้งใจฟังที่ผู้บรรยายพูด..

เขียนคำโฆษณาบน Social Network อย่างไรให้ดึงดูดผู้อ่าน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Social Network แต่ละแพลตฟอร์มก็ดีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป

มารู้จักกับ 9 วัสดุปูพื้นบ้าน ว่าแบบไหนเหมาะกับบ้านคุณ

พื้นบ้านถือเป็นส่วนสำคัญ ของบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งแรกที่เท้าของเราจะต้องสัมผัสกับมันอยูตลอดเวลา ซึ่งพื้นบ้านก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป