j ค้นหาบุคคล : ดวงเดือน พันธุมนาวิน

ชื่อบุคคล นามสกุลดวงเดือน  พันธุมนาวิน

เขตบางกะปิ กทม

โทรศัพท์: 023298 , 027207 , 027350

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  นวาวัฒน์

เขตพระนคร กทม

โทรศัพท์: 022931

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนวัน

เขตมีนบุรี กทม

โทรศัพท์: 029943

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  นริทธิชัย

ชลบุรี

โทรศัพท์: 038434

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนกุสุมภ์

กาญจนบุรี

โทรศัพท์: 034239

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนพิทักษ์กุล

แพร่

โทรศัพท์: 054827

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนโชติ

ชลบุรี

โทรศัพท์: 038116

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  บัวออน

เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053319

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  ปวนแก้วหาญ

ลำปาง

โทรศัพท์: 054512 , 054540

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  ยะติน

อำเภอเกาะคา ลำปาง

โทรศัพท์: 054137

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนจันทา

อำเภอสามโคก ปทุมธานี

โทรศัพท์: 029906

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนจันทา

อำเภอสามโคก ปทุมธานี

โทรศัพท์: 029875

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนมาลัย

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

โทรศัพท์: 023136

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  นรัตถรักษา

อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

โทรศัพท์: 029491

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  นรัตถรักษา

เขตทวีวัฒนา กทม

โทรศัพท์: 028737

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนโสภา

อำเภอเลิงนกทา ยโสธร

โทรศัพท์: 045974

บุคมาร์ก

ดวงเดือน  รัตนพรหมมา

อำเภอเทพา สงขลา

โทรศัพท์: 074362

บุคมาร์ก

เดือน  นนทศิริ

เขตตลิ่งชัน กทม

โทรศัพท์: 028552

บุคมาร์ก

เดือน  ศรีลาออน

อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

โทรศัพท์: 055621

บุคมาร์ก

เดือน  ครุนรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

โทรศัพท์: 044043

บุคมาร์ก

เดือน  รัตนสมบูรณ์

ภูเก็ต

โทรศัพท์: 076942

บุคมาร์ก

เดือน  รัตนสมบูรณ์

อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

โทรศัพท์: 076703

บุคมาร์ก

ดวงพร  พันธุสะ

เขตบางกอกใหญ่ กทม

โทรศัพท์: 028230

บุคมาร์ก

ดวง  นนทศิริ

อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์

โทรศัพท์: 056168

บุคมาร์ก

ดวง  ดีวาจิน

เขตบางพลัด กทม

โทรศัพท์: 024046

บุคมาร์ก

ดวง  พรหมนิน

อำเภอพานทอง ชลบุรี

โทรศัพท์: 038174

บุคมาร์ก

ดวง  นวนเกิด

อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

โทรศัพท์: 055056

บุคมาร์ก

ดวง  อ้ายกอน

อำเภอแม่ทา ลำพูน

โทรศัพท์: 053280

บุคมาร์ก

แสงเดือน  ชัยนนถี

อำเภอเมืองแพร่ แพร่

โทรศัพท์: 054140

บุคมาร์ก

เดือนเพ็ญ  วัชรายน

อุตรดิตถ์

โทรศัพท์: 055363

บุคมาร์ก

แสงเดือน  สุขสมานพาณิชย์

เขตบางเขน กทม

โทรศัพท์: 025603

บุคมาร์ก

แสงเดือน  สุขสมานพาณิชย์

เขตคันนายาว กทม

โทรศัพท์: 025549

บุคมาร์ก

แสงเดือน  สุขสมานพาณิชย์

เขตคันนายาว กทม

โทรศัพท์: 029320

บุคมาร์ก

แสงเดือน  ฮารุดีน

สุพรรณบุรี

โทรศัพท์: 035766

บุคมาร์ก

เดือนเพ็ญ  รัตนสงวนวงศ์

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053157

บุคมาร์ก

สายเดือน  รัตนงามแสง

ชัยภูมิ

โทรศัพท์: 044546

บุคมาร์ก

แสงเดือน  รัตนนาคะ

เขตดุสิต กทม

โทรศัพท์: 026121

บุคมาร์ก

แสงเดือน  อนุรัตนประสิทธิ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

โทรศัพท์: 027315

บุคมาร์ก

แสงเดือน  อนุรัตนประสิทธิ์

เขตลาดกระบัง กทม

โทรศัพท์: 029690

บุคมาร์ก

แสงเดือน  อนุรัตนประสิทธิ์

เขตสวนหลวง กทม

โทรศัพท์: 023070-3

บุคมาร์ก

เนื้อหาล่าสุด

3 จุดหลักของปัญหาบ้านทรุด

ปัญหาที่มักมากับการสร้างบ้านคือ พื้นที่รอบบ้านเกิดอาการทรุดนั่นเอง เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น สิ่งที่ผู้รับเหมาควรทำเป็นอย่างแรกนั่นคือ

พื้นที่แคบๆ เลือกโซฟาแบบไหนดีนะ

การเลือกโซฟาเข้าบ้านนี่ นอกจากจะต้องเลือกให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งในห้องแล้ว ยังจะต้องดูว่า นั่งสบายไหม ตัวใหญ่ไปหรือเปล่า ทรงไหนเข้าท่า ฯลฯ

เทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วมในการประชุม

ในการทำงานสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับคนทำงานนั้นก็คือ การประชุม ถ้าเราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมก็ดีหน่อยไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ตั้งใจฟังที่ผู้บรรยายพูด..

เขียนคำโฆษณาบน Social Network อย่างไรให้ดึงดูดผู้อ่าน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Social Network แต่ละแพลตฟอร์มก็ดีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป

มารู้จักกับ 9 วัสดุปูพื้นบ้าน ว่าแบบไหนเหมาะกับบ้านคุณ

พื้นบ้านถือเป็นส่วนสำคัญ ของบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งแรกที่เท้าของเราจะต้องสัมผัสกับมันอยูตลอดเวลา ซึ่งพื้นบ้านก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป