j ค้นหาบุคคล : ทรงศักดิ์ จันทรุกขา

ชื่อบุคคล นามสกุลทรงศักดิ์  จันทรุกขา

ยโสธร

โทรศัพท์: 045075

บุคมาร์ก

เทอดศักดิ์  จันทรุกขา

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

โทรศัพท์: 045287

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรสม

จันทบุรี

โทรศัพท์: 039605

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรพินิจ

อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

โทรศัพท์: 025256

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรพินิจ

เขตลาดพร้าว กทม

โทรศัพท์: 029817

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรประเสริฐ

เขตวัฒนา กทม

โทรศัพท์: 023204 , 023148

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรประเสริฐ

เขตปทุมวัน กทม

โทรศัพท์: 022682

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทวงษ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

โทรศัพท์: 023285

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรประเสริฐ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

โทรศัพท์: 034233-4

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรประเสริฐ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

โทรศัพท์: 034793

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรมัย

อุบลราชธานี

โทรศัพท์: 045594

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  วัฒนะจันทรกุล

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053724

บุคมาร์ก

ทรงธนศักดิ์  จันทศิริโชติ

เขตสัมพันธวงศ์ กทม

โทรศัพท์: 022222 , 026640

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทราษี

นครราชสีมา

โทรศัพท์: 044297

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรพล

สงขลา

โทรศัพท์: 074073

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรพล

อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

โทรศัพท์: 074158

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทสา

อุบลราชธานี

โทรศัพท์: 045334

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทาโลก

นครราชสีมา

โทรศัพท์: 044815

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรพลพันธ์

เขตจตุจักร กทม

โทรศัพท์: 029556

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทรพลพันธ์

เขตบางเขน กทม

โทรศัพท์: 029212-3

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  จันทาพูน

เชียงราย

โทรศัพท์: 053028

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  คานจันทึก

เขตคลองเตย กทม

โทรศัพท์: 023580

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  มณีจันสุข

อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

โทรศัพท์: 038054

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  บุตรโยจันโท

อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

โทรศัพท์: 027657 , 027659 , 027671

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ทนุบำรุงสาสน์

เขตสาทร กทม

โทรศัพท์: 022219

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ทนุบำรุงสาสน์

เขตบางบอน กทม

โทรศัพท์: 028119

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ทนุบำรุงสาสน์

เขตบางขุนเทียน กทม

โทรศัพท์: 028367

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ตันติเตมิท

เขตจอมทอง กทม

โทรศัพท์: 024862 , 024739

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  พรินทรากูล

อำเภอสูงเม่น แพร่

โทรศัพท์: 054552

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ทระมหา

สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์: 077158

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ยุทธชัย

นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์: 075325

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ขันทเวทย์

เขตมีนบุรี กทม

โทรศัพท์: 029508 , 029066

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  สุทธวาสน์

อำเภอสันทราย เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053794

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  เจียรยุทธศักดิ์

ลำปาง

โทรศัพท์: 054321

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ชัยชิตาทร

อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

โทรศัพท์: 025437

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  ชลายุทธ

เขตบางกอกใหญ่ กทม

โทรศัพท์: 028502

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  สุกิจชาญยุทธ

เขตบึงกุ่ม กทม

โทรศัพท์: 025587

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  สุกิจชาญยุทธ

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

โทรศัพท์: 029051

บุคมาร์ก

ทรงศักดิ์  สุกิจชาญยุทธ

อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

โทรศัพท์: 029067-8

บุคมาร์ก

ทรงยศ  จันทมา

เขตบางเขน กทม

โทรศัพท์: 029457

บุคมาร์ก

เนื้อหาล่าสุด

3 จุดหลักของปัญหาบ้านทรุด

ปัญหาที่มักมากับการสร้างบ้านคือ พื้นที่รอบบ้านเกิดอาการทรุดนั่นเอง เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น สิ่งที่ผู้รับเหมาควรทำเป็นอย่างแรกนั่นคือ

พื้นที่แคบๆ เลือกโซฟาแบบไหนดีนะ

การเลือกโซฟาเข้าบ้านนี่ นอกจากจะต้องเลือกให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งในห้องแล้ว ยังจะต้องดูว่า นั่งสบายไหม ตัวใหญ่ไปหรือเปล่า ทรงไหนเข้าท่า ฯลฯ

เทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วมในการประชุม

ในการทำงานสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับคนทำงานนั้นก็คือ การประชุม ถ้าเราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมก็ดีหน่อยไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ตั้งใจฟังที่ผู้บรรยายพูด..

เขียนคำโฆษณาบน Social Network อย่างไรให้ดึงดูดผู้อ่าน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Social Network แต่ละแพลตฟอร์มก็ดีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป

มารู้จักกับ 9 วัสดุปูพื้นบ้าน ว่าแบบไหนเหมาะกับบ้านคุณ

พื้นบ้านถือเป็นส่วนสำคัญ ของบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งแรกที่เท้าของเราจะต้องสัมผัสกับมันอยูตลอดเวลา ซึ่งพื้นบ้านก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป