j ค้นหาบุคคล : ประนิสา ดาบุตร

ชื่อบุคคล นามสกุลประนิสา  ดาบุตร

เขตประเวศ กทม

โทรศัพท์: 023632

บุคมาร์ก

ประทุม  บุตรดา

อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

โทรศัพท์: 037308

บุคมาร์ก

ประวิทย์  บุตรดามา

อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์: 032522

บุคมาร์ก

จีระภา  บุตรดา

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

โทรศัพท์: 042466

บุคมาร์ก

สุระพงษ์  บุตรดา

อำเภอเวียงสา น่าน

โทรศัพท์: 054164

บุคมาร์ก

วีระศักดิ์  บุตรดา

อำเภอด่านซ้าย เลย

โทรศัพท์: 042771

บุคมาร์ก

ประทุม  วันดา

อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว

โทรศัพท์: 037169

บุคมาร์ก

ชนิสา  ชัยดา

อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

โทรศัพท์: 029046

บุคมาร์ก

นิสา  อภิมนต์บุตร

เขตลาดพร้าว กทม

โทรศัพท์: 029582

บุคมาร์ก

นิสา  หะลีบุตร

อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

โทรศัพท์: 032431

บุคมาร์ก

สานิต  จิตรบุตร

เขตบางซื่อ กทม

โทรศัพท์: 025589

บุคมาร์ก

สานิต  ชลบุตร

นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์: 075504

บุคมาร์ก

สุนิสา  บุตรร่ม

นราธิวาส

โทรศัพท์: 073564

บุคมาร์ก

สุนิสา  บุตรตาด

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

โทรศัพท์: 029605

บุคมาร์ก

สุนิสา  แสงบุตร

อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

โทรศัพท์: 038952

บุคมาร์ก

สนิสา  บุตรศรี

อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ

โทรศัพท์: 044194

บุคมาร์ก

สุนิสา  พัฒนจินดากุล

เขตราชเทวี กทม

โทรศัพท์: 022842

บุคมาร์ก

สุนิสา  ฮาดดา

อำเภอเซกา หนองคาย

โทรศัพท์: 042539

บุคมาร์ก

ประกิจ  ดาระสุวรรณ์

อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

โทรศัพท์: 053978

บุคมาร์ก

ประวิท  ธิจันดา

เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053337

บุคมาร์ก

ประพันธุ์  สีดา

อำเภอบ้านค่าย ระยอง

โทรศัพท์: 038841

บุคมาร์ก

ประทุม  ลัดดา

อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

โทรศัพท์: 036276

บุคมาร์ก

ประจิน  ขาวดา

อำเภอฝาง เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053306

บุคมาร์ก

ประครอง  ลัดดา

อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

โทรศัพท์: 029191

บุคมาร์ก

ประกิจ  หวลบุตรดา

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

โทรศัพท์: 035437

บุคมาร์ก

ประวิน  จันดามี

อำเภอรัตนวาปี หนองคาย

โทรศัพท์: 042173

บุคมาร์ก

ประจน  ชาดา

อำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์

โทรศัพท์: 043079

บุคมาร์ก

ประทุม  ตุ้ยดา

อำเภอร้องกวาง แพร่

โทรศัพท์: 054317

บุคมาร์ก

ประทุมทิพย์  ประชาดา

อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

โทรศัพท์: 028269

บุคมาร์ก

ปนิชัย  บุตรมูล

อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

โทรศัพท์: 042307

บุคมาร์ก

สานิต  บุตรแดงน้อย

อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

โทรศัพท์: 043331

บุคมาร์ก

สุนิสา  สีตบุตร

เขตสายไหม กทม

โทรศัพท์: 029595

บุคมาร์ก

ประวิทย์  บุตรอากาศ

เพชรบุรี

โทรศัพท์: 032984

บุคมาร์ก

ประกิจ  สมบุตร

เขตบางกอกน้อย กทม

โทรศัพท์: 024401

บุคมาร์ก

ประทุม  ไชยบุตร

เขตลาดพร้าว กทม

โทรศัพท์: 025493

บุคมาร์ก

ประวิทย์  บุตรดี

เขตคลองสาน กทม

โทรศัพท์: 024945

บุคมาร์ก

ประวิทย์  บุตรอากาศ

พิษณุโลก

โทรศัพท์: 055877

บุคมาร์ก

ประวิทย์  บุตรอากาศ

อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

โทรศัพท์: 055168

บุคมาร์ก

ประกิจ  ลิ่มบุตร

กระบี่

โทรศัพท์: 075519

บุคมาร์ก

ประกิจ  ลิ่มบุตร

กระบี่

โทรศัพท์: 075512

บุคมาร์ก

เนื้อหาล่าสุด

Facebook ประกาศปรับอัลกอริทึมการแสดงผลบน News Feed (อีกครั้ง)

Facebook ประกาศปรับอัลกอริทึมการแสดงผลของ Page และ Friend บน News Feed ให้สมดุลมากขึ้น

“ฉลากเสื้อ” ที่จะทำให้คุณน้ำตาไหล ผลงาน ad สะเทือนใจเรียกร้องสวัสดิภาพแรงงาน

โดยปกติแล้วป้ายฉลากบนขอบเสื้อผ้า จะทำหน้าที่บอกข้อมูลหรือให้คำแนะนำบางอย่างแก่ผู้ซื้อ

7 อาชีพที่รวมกันแล้ว จะผลิตคอนเท้นต์ได้ดีที่สุด

การผลิตคอนเท้นต์ที่มีคุณภาพ คุณต้องสมมุติตัวเองให้เป็นใครบ้าง เพื่อให้คอนเท้นต์เจ๋งที่สุด

ผลทดสอบ MacBook รุ่นใหม่เร็วพอๆ กับ MacBook Air รุ่น 4 ปีที่แล้ว

MacBook รุ่นใหม่อันแสนจะบางเบาที่ Apple เพิ่งเปิดตัวแบบอลังการงานสร้างไป

Apple ปล่อย iOS 8.3 แล้ว

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาทางแอปเปิลได้ปล่อย iOS 8.3 ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ดาวน์โหลดกันแล้ว